30-05-2013 | Ref : 9 | 424777 |

Return

Sportski testovi

 

  • 3 pravilna zgiba na vratilu ( pocetak sa ispruzenim rukama izmedu svakog zgiba)
  • Test izdrzljivosti « Luc léger » : racuna « maksimalna potrosnja kiseonika ili aerobni kapacitet » (VO2max).

Cilj : izdrzati do maksimuma. 

Telesarzirati dokumenta koja objaslnjavaju -> test_Luc_leger.pdf

 

 

Gledati vidéo na  La Légion sur Youtube


Contact

Képi blanc