Legija Stranaca

Retour Mise ŕ jour : 15-05-2014 | Réf : 55 | 25976

Borbene trupe vojske predvodjene francuskim oficirima,u Legiji Stranaca sastoje se od podoficira i vojnika, koji služe kao strani državljani.

Svi oni su u službi pod ugovorom o radu : potpisivajući ugovor kao početni legionari.

Legija Stranaca je vojna komponenta sa vekovnom svetovnom tradicijom primanja i integracije u Francusku. Sa dozvolom da regrutuje strance, Legija mora stoga obezbediti sužost, postovanje i spajanje raznolikog ljudkog mozaika.Više od 35 000 stranaca u službi Francuske, u svojim redovima, već su dali svoje živote za svoju novu zemlju.

Nastavkom predstavljanja takvog duha koji je omogućio takvo žrtvovanje simbolizuje se snažni identitet Legije. Takvo, pridržavanje zajedničkim vrednostima pretstavlja dušu legionara. Disciplina, kult misije, ljubav prema dobro obavljenom poslu, poštovanje i solidarnost formira osnovu njegovog kodeksa časti, koji je ispisan na amblemima stranih pukova : Časno i Odano.

Ovo duboko poštovanje prema jasno definisanim ciljevima omogućava, sa različitim ljudkim resursima,stvaranje modernih trupa, koje su u mogućnosti, i znaju, od svog osnovanja, da se prilagode promenama francuske vojske.

Izuzetnu prirodu ljudi koje legija regrutuje izuskuje sveukupnu komandnu odgovornost, autonomiju i adaptaciju, COMLE( komanda Legije Stranaca ), nosilac i garant statusa “ stranaca “ , osigurava da uzajamno poverenje koje se razvija svaki dan izmedu legionara i njihovih pretpostavljenih ostane u nepokolebljivom duhu, date lojalnosti stranaca u službi Francuske.

imp


Pukovnije Legije stranaca

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc