Razne faze kandidata

Retour Mise à jour : 10-06-2013 | Réf : 31 | 103377

Faze

Informacije

Trajanje

S
E
L
E
K
C
I
J
A

U Informativnom centru Legiji Stranaca

1 dan

Recepcija

Informacije

Otvaranje dosjea o prijavi

Preselekcija

7 dana

U jednom Regrutnom centru Legije Stranaca
(Paris/Fontenay sous bois - Aubagne)

Potvrduje motivacije
Sportski Testovi

Osnovni lekarski pregled

Finalizacija papira za prijavu

Potpisivanje ugovora od ( 5 godina )

Selekcija

14 dana
     

U centru za regrutaciju i selekciju Legije Stranaca u Aubagne

Psihotehnicko testiranje :
logicni testovi, nije potrebno posebno znanje

Lekarski pregled

Sportki testovi

Motivacioni i sigurnosni intervju

Test osobnosti (vezano uz psihotehnicke testove)

Komisija za selekciju

Potpis i preuzimanje ugovora o sluzbi od ( 5 godina )

Inkorporacija u 4e Régiment étranger (Castelnaudary)

 

imp


Pukovnije Legije stranaca

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc